Cieľová skupina: účtovníci, personalisti, majitelia firiem, podnikatelia

Anotácia: Seminár je tematicky zameraný na zrážky zo mzdy podľa Zákonníka práce a podľa osobitných predpisov – exekúcie, nariadenia súdov a správnych orgánov.

Obsah:

  • Zrážky zo mzdy podľa Zákonníka práce, zrážky v prospech zamestnávateľa, obmedzenie výšky zrážky.
  • Zrážky zo mzdy podľa osobitných predpisov – exekúcie, nariadenia súdu a správnych orgánov.
  • Dohody o zrážkach podľa §551 Občianskeho zákonníka po 1.7.2014
  • Použitie „tretinového systému“ pri výpočte zrážok, výpočet čistého príjmu a výšky zrážky.
  • Nepostihnuteľné sumy od 1.11.2015 (novela)
  • Vyživované osoby
  • Prednostné a neprednostné pohľadávky
  • Poradie zrážok a výpočet zrážky pri viacerých zrážkach, príklady
  • Postup a povinnosti zamestnávateľa pri vykonávaní zrážok.
  • Vyhlásenie konkurzu na zamestnanca, povinnosti zamestnávateľa

Ukončenie: certifikát

Trvanie:  (8 hod.) 1 deň

Miesto konania: Inštitút vzdelávania a osobnostného rozvoja, Slowackého 5/A, Bratislava

Termín: 20.10.2022

Cena:  65,-  € s DPH

Objednávka kurzu

yy