Cieľová skupina: Seba zážitkový tréning je určený pre všetkých, ktorí chcú a potrebujú k svojmu súkromnému alebo profesionálnemu životu spoločenskú etiketu a Protokol.

Anotácia: Naučíte sa uplatňovať zásady spoločenskej etikety a protokolu. Ovládať protokolárnu komunikáciu na rôznych typoch spoločenských podujatí. Pozitívne prezentovať seba a firmu. Budete sa vedieť orientovať na spoločenských akciách a predchádzať faux-pas.

 Obsah:

Základné zásady spoločenskej komunikácie

 • privítanie hostí a obchodných partnerov /význam a odlišnosti obchodného stretnutia na pracovisku a spoločenskom podniku
 • vzájomné predstavovanie prítomných , oslovovanie, prípitky
 • formálna komunikácia
 • spôsoby odovzdávania darov, typy navštíveniek, osobitné zásady konverzácie s V.I.P. hosťam

Typy pozvánok na jednotlivé spoločenské podujatia

 • Pozvania ústavných činiteľov v SR
 • Spôsob vyžadovanej odpovede ( napr. R.S.V.P. ), ( Regrets only )
 • Prenosné a neprenosné pozvánky
 • Black tie, White tie – frak

(praktická časť – skupinová práca, príprava viacerých typov spoločenských pozvánok, spätná väzba)

Protokolárne poradie významných predstaviteľov

 • Zasadací poriadok
 • Hodnotenie významnosti hosťa podľa pohlavia a veku, vzdelania, pracovnej pozície, spoločenskej významnosti
 • Hosť VIP a starostlivosť o neho
 • Diplomati, predstavitelia štátnej správy, samosprávy, cirkví, kultúry….

(praktická časť – brainstorming zasadacieho poriadku rôznych hostí

Druhy a poslanie spoločenských podnikov a voľba vhodného oblečenia

 • recepcia, ples, banket, koktail, obed, skorá večera, neskorá večera, raňajky, neskoré raňajky + obed, party, garden party
 • rozdiely v spoločenskej dôležitosti spoločenských akcií

(praktická časť – brainstorming prípravy jedla a nápojov na príslušnom spoločenskom podniku, proaktívna spätná väzba)

Ukončenie: certifikát

Miesto konania: Inštitút vzdelávania a osobnostného rozvoja, Slowackého 5/A, Bratislava

Termín: otvárame podľa záujmu

Trvanie: (8 hod.) 1 deň

Cena: 150,- € s DPH

Objednávka kurzu